fbpx

Όροι Χρήσης

Το VagenasFlowers.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στην επωνυμία ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, παρουσίασης και διάθεσης προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου με επάγγελμα ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ της ελληνικής Επιχείρησης που εδρεύει στην ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 157Α, στην Ελλάδα (ΑΦΜ:  165900852, Δ.Ο.Υ Α ΠΕΙΡΑΙΑ), ΑΡ. ΓΕΜΗ: ________________, τηλέφωνο 210 422 122 9 και στον  ιστότοπο https://vagenasflowers.gr . (εφεξής site).

Πριν επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στο site μας, είναι απαραίτητο να αναγνώσετε  επισταμένως τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται συγκεκριμένα για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της vagenasflowers.gr, που βρίσκεται στο site www.vagenasflowers.gr.

Βεβαιωθείτε ότι  κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η πλοήγησή σας στο www.vagenasflowers.gr υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη κατανόηση, συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι

Η vagenasflowers.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που υλοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της και πάντοτε στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και του νόμου. Η vagenasflowers.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες/χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις διαμέσου του site και ιστοσελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η τυχόν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων δεν ισχύει για τις παραγγελίες, στις οποίες έχουν ήδη προβεί οι πελάτες/χρήστες του site και ιστοσελίδων της vagenasflowers.gr.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες, προϊόντα & υπηρεσίες

H vagenasflowers.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρατίθενται στο site της καθώς και σε όλες τις σχετικές ιστοσελίδες της, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών και συνομολογημένων ιδιοτήτων που περιγράφονται για το εκάστοτε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την αξιοπιστία των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της vagenasflowers.gr, υπηρεσιών, πάντοτε υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής του μέσου ανθρώπου ή έχουν προκύψει μη ηθελημένα  ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του site ή/και των ιστοσελίδων της ως συνέπεια γεγονότων ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας vagenasflowers.gr – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του site διατίθεται «ως έχει» και η εταιρεία vagenasflowers.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η εταιρεία vagenasflowers.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο πελάτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων και αναφερόμενων προϋποθέσεων.

Επίσης, η εταιρεία vagenasflowers.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως, η εταιρεία vagenasflowers.gr  δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των πελατών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο πελάτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία vagenasflowers.gr

To site παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των πελατών/χρηστών του site. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του site, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο πελάτης/χρήστης του site αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Η vagenasflowers.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την  οποία ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει έγκαιρα  για την ύπαρξη ή μη αποθέματος των παραγγελθέντων προϊόντων (stock) και κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτει έλλειψη διαθεσιμότητας όσον αφορά τα παραγγελθέντα προϊόντα ή στην περίπτωση κατά την οποία έχει υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας του προμηθευτή.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.vagenasflowers.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της vagenasflowers.gr. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την vagenasflowers.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κάθε είδους, αριθμητικών παραστάσεων, γραφικών αναπαραστάσεων και στατιστικών αναπαραστάσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της vagenasflowers.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την  vagenasflowers.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της vagenasflowers.gr ή/και του www.vagenasflowers.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, τηλεφόρτωση, μεταπώληση, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και δημιουργό του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο (άμεσο ή έμμεσο) ή μέσο (μέθοδο) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής και ρητής άδειας της vagenasflowers.gr ή οποιουδήποτε άλλου αποδεδειγμένα νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων της vagenasflowers.gr.

5. Υποχρεώσεις πελάτη/χρήστη

Οι πελάτες/ χρήστες του site και των ιστοσελίδων της  www.vagenasflowers.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της vagenasflowers.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως π.χ εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, εν γένει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή,  την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο και χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των πελατών/ χρηστών.

6. Αποστολές και Επιστροφές Προϊόντων

 1. Για τι αποστολές στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (Νίκαια, Κορυδαλλός, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Πειραιάς) η αποστολή δεν χρεώνετε με έξοδα μεταφοράς για παραγγελίες άνω των 20€. Για παραγγελίες μικρότερες των 20 €, τι κόστος μεταφορικών είναι 6€.
 2. Σε περίπτωση αποστολής: – Για αποστάσεις στα όρια Αθηνών ( ενδεικτικά μέχρι Άγιο Στέφανο – Ασπρόπυργος – Βούλα – Τα ακριβή κόστη εμφανίζονται αυτόματα κατά την παραγγελία σας ) η αποστολή δεν χρεώνετε με έξοδα μεταφοράς για παραγγελίες άνω των 60€. Για παραγγελίες μικρότερες των 60 €, τι κόστος μεταφορικών είναι 10€.
 3. Η αποστολή προιόντων πανελλαδικά υποστηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες του καταστήματος, και δεν χρεώνετε με έξοδα μεταφοράς για παραγγελίες άνω των 60€.
 4. Σε περίπτωση λαθεμένης εκτίμησης, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς και έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε / τροποποιήσουμε την παραγγελία σας ύστερα από τηλεφωνική επιβεβαίωση με εσάς.

Μπορειτε να παραγγειλετε οτι θελετε μέσω τηλεφώνου στο 210 422 122 9.

 • Ανάλογα με την εποχή αλλά και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων λουλουδιών, μπορεί να παρεκκλίνει ελαφρά η αποστολή σε κάποιο από αυτά.  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η σύνθεση θα πλησιάζει το 90% της εικόνας που βλέπετε.
 • Πριν την παράδοση της παραγγελιας επικοινωνουμε τηλεφωνικά με τον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη επικοινωνίας, η αποστολή θα εκτελεστεί την επόμενη ή ακόμα και την μεθεπόμενη ημέρα. Σε περίπτωση λάθους αριθμού, αυτόματα αναλαμβάνετε και την ευθύνη της αργοπορημένης ή της σε λάθος πρόσωπο παράδοσης της αποστολής.
 • Αυθημερόν εκτελούνται οι παραδόσεις για αποστολές που δίδονται έως τις 17.00 μμ.
 • Οι μετά τις 17.00 μ.μ. αποστολές, μπορεί να εκτελεστούν κατά περίπτωση την ίδια ή και την επομένη ημέρα. Η βεβαίωση παράδοσης της αποστολής σας, θα έρχεται στο emall σας ή με τηλεφωνικη εποικοινωνια.
 • Θεωρούμε απόρρητα προσωπικά δεδομένα, όλα τα στοιχεία που μας παρέχονται από τους πελάτες μας και χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση μας. Επιπρόσθετα κανένα στοιχείο των πελατών μας δεν μεταβιβάζεται.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
 • PAYPAL

Μετά την παραγγελία σας, δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, υπαναχώρησης ή αντικατάστασης προϊόντων εφόσον όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα/ τροποποιημένα.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία & λοιποί όροι

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων από την εν γένει χρήση του site από τον πελάτη/χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του site παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο [email protected]

10. Ασφάλεια Συναλλαγών

Σας προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για να εκτελείτε τις online συναλλαγές σας. Έχουμε υιοθετήσει προηγμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και μηχανισμούς ταυτοποίησης που προστατεύουν τη μεταφορά των ευαίσθητων δεδομένων σας στο διαδίκτυο.